• Zoznam výrobkov
    Asfaltové zmesi

Certifikované asfaltové zmesi

Číslo Názov asfaltovej zmesi Technická špecifikácia
1 AC 11 obrusná 50/70, II, OM-3 EN 13108-1
2 AC 16 podkladová 50/70, II, OM-4 EN 13108-1
3 SMA 11 obrusná PMB 45/80-75, OM-15 EN 13108-5
4 AC 22 podkladová 35/50, I, OM-16 EN 13108-1
5 AC 16 obrusná 50 / 70, II, OM-17 EN 13108-1
6 SMA 11 obrusná PMB 45/80-75; MK, OM-18 EN 13108-5
7 AC 11 obrusná 45/80-75, I, MO, OM-19 EN 13108-1
8 AC 11 obrusná PMB 45/80-75, I, OM-20 EN 13108-1
9 AC 16 ložná 50/70, II, OM-21 EN 13108-1
10 AC 22 ložná PMB 45/80-75, I, OM-22 EN 13108-1
11 AC 16 podkladová 35/50, I, OM-23 EN 13108-1
12 AC 16 ložná PMB 45/80-75, I, OM-24 EN 13108-1
13 AC 8 obrusná 50/70; II; OM-27 EN 13108-1
14 AC 22 podkladová 50/70, II, OM-28 EN 13108-1
15 AC 11 obrusná 50/70; I, OM-30 EN 13108-1
16 AC 11 obrusná PMB 45/80-75, I, OM-32 EN 13108-1
17 AC 16 ložná PMB 45/80-75, I, OM-33 EN 13108-1
18 AC 16 ložná PMB 50/70, I, OM-34 EN 13108-1
19 PA 8 50/70; OM-35 EN 13108-7
20 AC 11 obrusná 50/70; II, OM/36 EN 13108-1
21 PA 11 50/70, OM-37 EN 13108-7
22 AC 16 ložná 50/70, l, OM/38 EN 13108-1