Obaľovačka Martin, s.r.o.

Spoločnosť Obaľovačka Martin s.r.o. vznikla v roku 2020, v ktorej spoločníkmi sú dve stavebné spoločnosti Swietelsky – Slovakia spol. s r.o. a VHS Asfalty, s.r.o. Spoločnosť Obaľovačka Martin, s.r.o. sa zaoberá výrobou a predajom asfaltových zmesí pre výstavbu a rekonštrukciu pozemných komunikácií. Šaržová obaľovacia súprava s označením ASKOM VS 3TQ bola uvedená do prevádzky v roku 2012 s maximálnym výkonom 160 t/h vyrobenej zmesi spĺňa prísne kvalitatívne a ekologické normy.

SWIETELSKY-SLOVAKIA

SWIETELSKY SLOVAKIA
Spoločnosť SWIETELSKY-SLOVAKIA spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou nadnárodného rakúskeho koncernu SWIETELSKY, ktorá pôsobí na slovenskom stavebnom trhu od roku 2010 a v súčasnosti sa nachádza v prvej desiatke najvýznamnejších stavebných firiem na Slovensku. Naša spoločnosť rozvíja aktivity vo všetkých oblastiach stavebníctva. Jednou z troch jej základných organizačných zložiek je Divízia dopravných a inžinierskych stavieb, ktorá začala svoju činnosť v roku 2005. Jej činnosť sa zameriava na výstavbu a opravy cestných komunikácií a mostov, úpravu a revitalizáciu vodných tokov a vodohospodárskych objektov, realizáciu zemných prác, rekultiváciu skládok, výstavbu zberných dvorov a pod.

VHS-Asfalty

Teplovodné krbové vložky HOXTER
Spoločnosť VHS-Asfalty vznikla v roku 2019 odčlenením strediska asfaltových zmesí a konštrukčných vrstiev. So svojou materskou spoločnosťou píše už viac ako 60-ročnú históriu v slovenskom stavebníctve. Od vzniku spoločnosti Váhostav v roku 1954 bola nosným program predovšetkým realizácia vodohospodárskych stavieb na strednom a hornom toku rieky Váh. V 90-tych rokov minulého storočia došlo k transformácii na súkromnú spoločnosť. K vodohospodárskym dielam pribudlo budovanie diaľničnej infraštruktúry, železničných koridorov, mostov a tunelov. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je realizácia asfaltových povrchov, frézovanie, rezanie a brúsenie asfaltových krytov a zlepšovanie únosnosti zemín v podložiach a v násypoch.